انتخاب برگه

سبد سهام تضمینی مهر98 – سه ماهه ( 5 سهم )

سبد سهام تضمینی مهر98 – سه ماهه ( 5 سهم )

سبد سهام تضمینی مهر 98 – سه ماهه ( 5 سهم )

کاربر گرامی، لطفا موارد زیر را رعایت فرمائید :

تحلیل زیر، دیدگاه و نظر شخصی است. مسئولیت ناشی از هر گونه استفاده از آن، با شخص معامله گر است.

اعتبار تحلیلها صرفا در روز انتشار و در صورت وقوع کامل شرط کامل قابل برسی است. 

در صورت وقوع رویداد خاص، نشر و درز اخبار مهم، افشای اطلاعات تاثیر گذار . . ، که موجب بروز جو هیجانی ( تغییرات بیش از 500 واحد شاخص کل ) در بازار و یا گروه مورد نظر گردد، این تحلیل، بطور کل فاقد اعتبار می باشد.

استراتژی مورد استفاده در این سبد، استراتژی‌ فعال است که به‌منظور حصول پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت یا میان‌مدت سهم بکار می‌رود. 

با توجه به شروط و تعهدات سبد سهام تضمینی، لطفا معاملات را طبق سیگنال داده شده انجام و حد ضرر و سود را رعایت فرمائید.

همواره حدود 10 % از کل سرمایه خود را نقد نگهدارید و مانده را ( تقریبا ) بطور مساوی تقسیم بر تعداد سهام سبد اختصاص دهید.

معاملات هر سهم را صرفا زمانی انجام می دهیم که شروط ذکر شده فراهم گردد.

 

تاریخ انتشار سبد سهام تضمینی 5 مهر 98

کاربران گرامی، 

با توجه به تعهدات بورسیران، احترام و رعایت حقوق مشتریان محترم ، با توجه به شرایط اصلاح شاخص ( از 20 مهر ) و حوادث بنزینی و قطع اینترنت، و اختلا در بروزرسانی ها، جهت حمایت و رضایتمندی مشتریان گرامی به مدت 2 هفته ( نا 20 دی ) به دوره سبد سهام تضمینی مهر 98 اضافه می گردد.

آخرین بروزرسانی جدید 8 دی
آخرین بروزرسانی سبد مهر 98  22 دی ساعت 20


 سهام شماره 1- پلاسک

پلاسک سبد سهام تضمینی مهر 98 - بورسیران

پلاسک سبد سهام تضمینی مهر 98 – بورسیران

نمودار تحلیل تکنیکال پلاسک در بازه روزانه، قیمت روند صعودی بلند مدت 3.5 ساله و در کانال صعودی بلند مدت ( 11 ماهه ) ، نوسانات صعودی و با سقف داینامیک را تجربه کرده است. هم اینک قیمت پس از یک دور رشد بسیار جذاب با تحمل یک اصلاح جدی در محدوده 3368 حمایت شده، آماده ورود می باشد.

برای قیمت اهداف 3971 و 4343  ( مهم – سقف کانال صعودی) را در نظر می گیریم .خرید  بالای 3500 ( یعنی هنگام خرید، قیمت بالاتر از این مقدار باشد و پائینتر نیاید ) با حد ضرر 3250 ارزنده می باشد. با توجه به اهداف ذکر شده و درصورت رشد قیمتی و نزدیکی به هر یک از اهداف فوق،در صورت کاهش حمایت و یا افزایش عرضه و یا کاهش قدرت خریدار ( افزایش تعداد خریدار نسبت به تعداد فروشنده )، بترتیب در محدوده 3950 و 4320 خارج می شویم.در صورت تداوم اصلاح سهم، حمایت مهم بعدی  9967 ( مهم) مد نظر قرار گیرد. 

1-بروزرسانی 13 مهرپلاسک در اولین روز انتشار با 4.7 % رشد مواجه شد اما بعد از ان سه روز منفی ( کمتر از 3 % ) شد ولی چون قیمت پایانی آنها بسیار اندک منفی شد ، خوشبختانه حد ضرر را لمس نکرد و به جهت ارزندگی رشد خود را ادامه داد. سهم با وجود رسد 5 % خالص ( از زمان سیگنال خرید در 3500 )هنوز هیچکدام از اهداف لمس نشده است. بنابراین همان سیگنال قبلی معبتر است. با توجه به اختلاف قیمت پایانی و آخرین معامله، فرصت خوبی برای خرید فردا می باشد.

2-بروزرسانی 28 مهر
با توجه به ورود شاخص به فاز اصلاحی، هنوز هیچکدام از اهداف بالا  لمس نشده است. سهم همانند اکثر سهم ها در صف فروش می باشد. برای قیمت حمایت مهم 2905 را مد نظر قرار می دهیم.برای قیمت اهداف 3560 و 4145 ( مهم -) را در نظر می گیریم .در صورت برگشت قیمت، خرید  بالای 3198 ( یعنی هنگام خرید، قیمت بالاتر از این مقدار باشد و پائینتر نیاید ) با حد ضرر 31000 ارزنده می باشد.با توجه به اهداف ذکر شده و درصورت رشد قیمتی و نزدیکی به هر یک از اهداف فوق،در صورت کاهش حمایت و یا افزایش عرضه و یا کاهش قدرت خریدار ( افزایش تعداد خریدار نسبت به تعداد فروشنده )، بترتیب در محدوده 3540 و 4125 خارج می شویم.در صورت تداوم اصلاح سهم، حمایت مهم بعدی  2905 ( مهم) مد نظر قرار گیرد. 

3-بروزرسانی 4 آذر

 پلاسک با توجه به ارزندگی خود پس از رشد چند روزه از انتشار سبد، تحت تاثیر شرایط بازار اصلاح زیادی کرد و از فردای آخرین بروزرسانی ( بالا ) رشد خوبی را تجربه کرد اما مجدد به دلیل شرایط بنزینی چند روز اصلاح و سپس و مجدد وارد مدار رشد شد و هم اینک روز دوم صف خرید را تجربه می کندبرای قیمت اهداف 3562 و 3852 و 4142 ( مهم ) را در نظر می گیریم .در صورت فرصت، خرید  بالای 3600 ( یعنی هنگام خرید، قیمت بالاتر از این مقدار باشد و پائینتر نیاید ) با حد ضرر 3400 ارزنده می باشد.با توجه به اهداف ذکر شده و درصورت رشد قیمتی و نزدیکی به هر یک از اهداف فوق،در صورت کاهش حمایت و یا افزایش عرضه و یا کاهش قدرت خریدار ( افزایش تعداد خریدار نسبت به تعداد فروشنده )، بترتیب در محدوده 3540 و 3830 و 4100 خارج می شویم. 

4-بروزرسانی 15 آذر

 پلاسک پس از لمس دومین هدف اعلام شده، وارد اصلاح شده ، اما به دلیل ارزندگی در مجدد  3530حمایت شده برگشت می دهددر صورت تداوم رشد، برای قیمت اهداف 3852 و 4142 ( مهم )  و 4555 را در نظر می گیریم .خرید  بالای 3650 ( یعنی هنگام خرید، قیمت بالاتر از این مقدار باشد و پائینتر نیاید ) با حد ضرر 3500 ارزنده می باشد.با توجه به اهداف ذکر شده و درصورت رشد قیمتی و نزدیکی به هر یک از اهداف فوق،در صورت کاهش حمایت و یا افزایش عرضه و یا کاهش قدرت خریدار ( افزایش تعداد خریدار نسبت به تعداد فروشنده )، بترتیب در محدوده3830 و 4100 و 4535 خارج می شویم. 

5-بروزرسانی 8 دی

پلاسک حتی هدف پنجم 4507 را نیز کسب کرده و امروز وارد اصلاح  جزیی شد.  سهم رشد خیلی خوبی داشته  و پیشنهاد کلی خروج است بویژه در صورت شکست حمایت 4400 بسرعت خارج میشویم.

برای قیمت هدف 4715 و 5015 ( مهم ) را در نظر می گیریم

در صورت حمایت ،خرید  بالای 46200 ( یعنی هنگام خرید، قیمت بالاتر از این مقدار باشد و پائینتر نیاید ) با حد ضرر 4400 ارزنده می باشد.

با توجه به اهداف ذکر شده و درصورت رشد قیمتی و نزدیکی به هر یک از اهداف فوق،در صورت کاهش حمایت و یا افزایش عرضه و یا کاهش قدرت خریدار ( افزایش تعداد خریدار نسبت به تعداد فروشنده )، بترتیب در محدوده 4700 و 5000 خارج می شویم. 


 سهام شماره 2 – زمگسا

زمگسا سبد سهام تضمینی مهر 98 - بورسیران

زمگسا سبد سهام تضمینی مهر 98 – بورسیران

نمودار تحلیل تکنیکال زمگسا در بازه روزانه، قیمت روند صعودی بلند مدت 15 ماهه و در کانال صعودی بلند مدت ( 14 ماهه ) ، نوسانات صعودی و با سقف و کف داینامیک را تجربه کرده است. هم اینک قیمت در صف خرید بوده و با توجه به پتانسیل فعلی منتظر اصلاح سهم می مانیم.

1-بروزرسانی 13 مهر : زمگسا با بیش از 21% رشد ( از زمان صدور سیگنال ) هم اکنون با توجه به تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت سهام، به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی توسط ناشر متوقف شد. منتظر می مانیم سهم باز شود.توجه کنیم در صورت اصلاح سهم به هیچ عنوان وارد نمی شویم و منتظر بروزرسانی جدید می مانیم.

2-بروزرسانی 28 مهر

با توجه به ورود شاخص به فاز اصلاحی، هنوز هیچکدام از اهداف بالا  لمس نشده است. سهم همانند اکثر سهم ها در صف فروش می باشد. برای قیمت حمایت مهم 11635 را مد نظر قرار می دهیم.برای قیمت اهداف 12882 و 14301 ( مهم ) را در نظر می گیریم .در صورت برگشت قیمت، خرید  بالای 11700 ( یعنی هنگام خرید، قیمت بالاتر از این مقدار باشد و پائینتر نیاید ) با حد ضرر 11300 ارزنده می باشد.با توجه به اهداف ذکر شده و درصورت رشد قیمتی و نزدیکی به هر یک از اهداف فوق،در صورت کاهش حمایت و یا افزایش عرضه و یا کاهش قدرت خریدار ( افزایش تعداد خریدار نسبت به تعداد فروشنده )، بترتیب در محدوده 12750 و 12850 خارج می شویم.در صورت تداوم اصلاح سهم، حمایت مهم بعدی  11635 ( مهم) مد نظر قرار گیرد. 

3-بروزرسانی 4 آذر

 زمگسا تحت تاثیر شرایط  اصلاح مهم شاخص و سپس حوادث بنزینی،چند روز اصلاح نمود اما پس از بهبود شرایط مجدد وارد مدار شد و هم اینک روز پنجم صف خرید را تجربه می کندبرای قیمت اهداف 14347 و 15530 و 16714 ( مهم ) را در نظر می گیریم .در صورت فرصت، خرید  بالای 14500 ( یعنی هنگام خرید، قیمت بالاتر از این مقدار باشد و پائینتر نیاید ) با حد ضرر 14000 ارزنده می باشد.با توجه به اهداف ذکر شده و درصورت رشد قیمتی و نزدیکی به هر یک از اهداف فوق،در صورت کاهش حمایت و یا افزایش عرضه و یا کاهش قدرت خریدار ( افزایش تعداد خریدار نسبت به تعداد فروشنده )، بترتیب در محدوده 14300 و 15450 و 16650 خارج می شویم. 

4-بروزرسانی 15 آذر

زمگسا هم اینک وارد صف خرید شده است. برای قیمت اهداف 15530 و 16714( مهم) و  را در نظر می گیریم .در صورت فرصت خرید بالای 15600 ( یعنی هنگام خرید، قیمت بالاتر از این مقدار باشد و پائینتر نیاید ) با حد ضرر 14000 ارزنده می باشد.با توجه به اهداف ذکر شده و درصورت رشد قیمتی و نزدیکی به هر یک از اهداف فوق،در صورت کاهش حمایت و یا افزایش عرضه و یا کاهش قدرت خریدار ( افزایش تعداد خریدار نسبت به تعداد فروشنده )، بترتیب در محدوده 15430 و 16600 خارج می شویم. 

5- بروزرسانی 8 دی

همه سهام سبد رشد بسیار خوبی را تجربه کرده اند و همه اهداف را کسب و اهداف جدید را نیز لمس کرده اند. زمگسا روز دوم  صف خرید را تجربه می کند.

برای قیمت اهداف 18178 و 20546 و 23274 ( مهم) و  را در نظر می گیریم .

در صورت فرصت خرید بالای 19000 ( یعنی هنگام خرید، قیمت بالاتر از این مقدار باشد و پائینتر نیاید ) با حد ضرر 18000 ارزنده می باشد.

با توجه به اهداف ذکر شده و درصورت رشد قیمتی و نزدیکی به هر یک از اهداف فوق،در صورت کاهش حمایت و یا افزایش عرضه و یا کاهش قدرت خریدار ( افزایش تعداد خریدار نسبت به تعداد فروشنده )، بترتیب در محدوده 18100 و 20450 و 23170 خارج می شویم. 


 سهام شماره 3 – وتوکا 

سیگنال فوق العاده تضمینی 6 مهر - بورسیران

وتوکا سبد سهام تضمینی مهر 98 – بورسیران

نمودار تحلیل تکنیکال وتوکا در بازه روزانه، قیمت در روند بلند مدت صعودی 6.5 ساله، و در کانال صعودی بلند مدت 11 ماهه نوسانات بسیار جذاب صعودی با دامنه بلند و سقف و کف داینامیک را پشت سر گذاشته است. قیمت در آخرین اصلاح مهم ( احتمالا ) در 4744 حمایت شده، برگشت می زند و هم اینک  پس از تثبیت موقعیت حمایتی خود آماده ورود می باشد.

برای قیمت اهداف 5462 و 5907  را مد نظر  قرار می دهیم. خرید بالای 4900 با حد ضرر 4650 ارزنده می باشد.با توجه به اهداف ذکر شده و درصورت رشد قیمتی و نزدیکی به اهداف فوق، در صورت کاهش حمایت و یا افزایش عرضه و یا کاهش قدرت خریدار ( افزایش تعداد خریدار نسبت به تعداد فروشنده )، بترتیب در محدوده 5430 و 5870 خارج می شویم.در صورت تداوم اصلاح سهم، حمایت مهم بعدی  7682 ( مهم) مد نظر قرار گیرد. 

1-بروزرسانی 13 مهر

وتوکا با 25 % رشد خالص ( فقط یک روز  منفی داشت )، تا این لحظه تقریبا پرچم دار سبد سهام مهر 98 می باشد. و هر دو هدف کاملا کسب شد.  سهم پس از چند روز صف خرید هنوز بیش از 24 میلیون صف خرید می باشد. اهداف بعدی 6266 و 6625 ( خیلی مهم )  را مد نظر قرار می دهیم. با توجه به اهداف ذکر شده و در صورت رشد قیمتی و نزدیکی به اهداف فوق، در صورت کاهش حمایت و یا افزایش عرضه و یا کاهش قدرت خریدار ( افزایش تعداد خریدار نسبت به تعداد فروشنده )، بترتیب در محدوده 6240 و 6580 خارج می شویم.

2-بروزرسانی 28 مهر

با توجه به ورود شاخص به فاز اصلاحی، هنوز هیچکدام از اهداف بالا  لمس نشده است. سهم همانند اکثر سهم ها در رنج منفی و یا صف فروش می باشد. برای قیمت حمایت مهم 4740 را مد نظر قرار می دهیم.برای قیمت اهداف 5456 و 5898 ( مهم -) را در نظر می گیریم .در صورت برگشت قیمت، خرید  بالای 4950 ( یعنی هنگام خرید، قیمت بالاتر از این مقدار باشد و پائینتر نیاید ) با حد ضرر 4627 ارزنده می باشد.با توجه به اهداف ذکر شده و درصورت رشد قیمتی و نزدیکی به هر یک از اهداف فوق،در صورت کاهش حمایت و یا افزایش عرضه و یا کاهش قدرت خریدار ( افزایش تعداد خریدار نسبت به تعداد فروشنده )، بترتیب در محدوده 5435 و 5875 خارج می شویم.

3-بروزرسانی 4 آذر

توضیحات کلی ارائه شده در مورد همه سهام قابل برسی می باشد.برای قیمت اهداف 5158 و 5700 و 6140 و 6578 ( مهم ) را در نظر می گیریم .در صورت فرصت، خرید بالای 5200 ( یعنی هنگام خرید، قیمت بالاتر از این مقدار باشد و پائینتر نیاید ) با حد ضرر5000 ارزنده می باشد.با توجه به اهداف ذکر شده و درصورت رشد قیمتی و نزدیکی به هر یک از اهداف فوق،در صورت کاهش حمایت و یا افزایش عرضه و یا کاهش قدرت خریدار ( افزایش تعداد خریدار نسبت به تعداد فروشنده )، بترتیب در محدوده 5138 و 5680 و 6120 و 6550 خارج می شویم. 

4-بروزرسانی 15 آذر

وتوکا پس از محدوده 5580 وارد اصلاح می شود . برای سهم اصلاح تا محدوده حمایت 5150  را در نظر داشته باشید. در صورت تداوم اصلاح ، حمایت بعدی محدوده 4900 خواهد بوددر صورت برگشت قیمت در محدوده 5150، خرید بالای 5160 با حد ضرر 5000 ارزنده می باشد.در صورت تداوم اصلاح  برگشت قیمت در محدوده 4900، خرید بالای 5950 با حد ضرر 4800 ارزنده می باشد.

5-بروزرسانی 8 دی

تقریبا برابر اطلاعات و محدوده حمایت اعلام شده  وتوکا بر می گردد و بیش از 14 درصد رشد می کند و هم اکنون روز دوم صف خرید است.

برای قیمت اهداف 6139 و 6578 و 7121 ( مهم ) را در نظر می گیریم .

در صورت فرصت، خرید بالای 6200 با حد ضرر 6000 ارزنده می باشد.

با توجه به اهداف ذکر شده و درصورت رشد قیمتی و نزدیکی به هر یک از اهداف فوق،در صورت کاهش حمایت و یا افزایش عرضه و یا کاهش قدرت خریدار ( افزایش تعداد خریدار نسبت به تعداد فروشنده )، بترتیب در محدوده 6120 و 6540 و 7080  خارج می شویم. 


 سهام شماره 4 – چکارن

چکارن سبد سهام تضمینی مهر 98 - بورسیران

چکارن سبد سهام تضمینی مهر 98 – بورسیران

نمودار تحلیل تکنیکال چکارن در بازه روزانه، قیمت در روند بلند مدت صعودی 1.5 ساله، و در کانال صعودی بلند مدت 9 ماهه نوسانات بسیار جذاب صعودی با دامنه بلند و سقف داینامیک را تجربه کرده است. با توجه به اصلاح چند روزه قیمت ( احتمالا ) در محدوده 54000 شاهد حمایت باشیم. 

در صورت حمایت و رشد برای قیمت اهداف 55875 و 61654 ( مهم – سقف کانال ) را مد نظر  قرار می دهیم.

خرید بالای 54500 با حد ضرر 53000 ارزنده می باشد.با توجه به اهداف ذکر شده و درصورت رشد قیمتی و نزدیکی به اهداف فوق، در صورت کاهش حمایت و یا افزایش عرضه و یا کاهش قدرت خریدار ( افزایش تعداد خریدار نسبت به تعداد فروشنده )، بترتیب در محدوده 55800 و 61550 خارج می شویم.در صورت تداوم اصلاح سهم، حمایت مهم بعدی  51000 ( مهم) مد نظر قرار گیرد. 

1-بروزرسانی 13 مهر چکارن پس از انتشار سیگنال در نوسانات زیگزاکی خنثی قرار گرفت و هم اکنون با تثبیت بیشتر  با اندکی رشد، در همان شرایتطروز انتشار سیگنال قرار دارد. بنابراین هما اطلاعات قبلی معتبر خواهد بود.

2-بروزرسانی 28 مهر

با توجه به ورود شاخص به فاز اصلاحی، هنوز هیچکدام از اهداف بالا  لمس نشده است. سهم همانند اکثر سهم ها در رنج منفی و یا صف فروش می باشد. برای قیمت حمایت مهم 53554 را مد نظر قرار می دهیم.برای قیمت اهداف 56372 و 58352 و 60331 را در نظر می گیریم .در صورت برگشت قیمت، خرید  بالای 56300 ( یعنی هنگام خرید، قیمت بالاتر از این مقدار باشد و پائینتر نیاید ) با حد ضرر 55400 ارزنده می باشد.با توجه به اهداف ذکر شده و درصورت رشد قیمتی و نزدیکی به هر یک از اهداف فوق،در صورت کاهش حمایت و یا افزایش عرضه و یا کاهش قدرت خریدار ( افزایش تعداد خریدار نسبت به تعداد فروشنده )، بترتیب در محدوده 56300 و58300 و 60250 خارج می شویم.در صورت تداوم اصلاح سهم، حمایت مهم بعدی  53554 ( مهم) مد نظر قرار گیرد. 

3-بروزرسانی 4 آذر

توضیحات کلی ارائه شده در مورد همه سهام قابل برسی می باشد. چکارن با توجه به رشد حدود 15 % در 4 روز اخیر، از دیروز پس از یک رشد 6.5 درصدی بتدریج وارد اصلاح شد. با توجه به اطلاعات داده شده در بروزرسانی قبلی باید در محدوده 56300 خارج می شدیم. در هر صورت در صورت تداوم اصلاح حدضرر 50000 را مدنظر داشته باشید. در نظر داشته باشیم برنامه افزایش سرمایه چکارن با تصویب هیئت مدیره و پزیرش سازمان بورس،و تا چند هفته دیگر به تصویب در مجمع خواهد رسید.برای قیمت اهداف 54260 و 56645 و 58575 و 60500 ( مهم ) را در نظر می گیریم .با فرض برگشت قیمت، خرید بالای 51000 ( یعنی هنگام خرید، قیمت بالاتر از این مقدار باشد و پائینتر نیاید ) با حد ضرر50000 ارزنده می باشد.با توجه به اهداف ذکر شده و درصورت رشد قیمتی و نزدیکی به هر یک از اهداف فوق،در صورت کاهش حمایت و یا افزایش عرضه و یا کاهش قدرت خریدار ( افزایش تعداد خریدار نسبت به تعداد فروشنده )، بترتیب در محدوده 54150 و 56550 و 58670 و 60400 خارج می شویم. 

4 -بروزرسانی 15 آذر

با توجه به شرایط بنیادی و اطلاعات درز شده سهم روزهای خوبی پیش رو دارد. سهم یک هدف از چند هدف خود را کسب کرده است، به نظر می رسد سهامداران اصلی مانع رشد قیمتی برای خسته کردن سهامداران خرد در برنامه خود دارد. برای قیمت اهداف 57755 و 65336 و 77329 ( مهم ) را در نظر می گیریم .خرید بالای 54200 ( یعنی هنگام خرید، قیمت بالاتر از این مقدار باشد و پائینتر نیاید ) با حد ضرر52000 ارزنده می باشد.با توجه به اهداف ذکر شده و درصورت رشد قیمتی و نزدیکی به هر یک از اهداف فوق،در صورت کاهش حمایت و یا افزایش عرضه و یا کاهش قدرت خریدار ( افزایش تعداد خریدار نسبت به تعداد فروشنده )، بترتیب در محدوده 57650 و 65230 و 77200 خارج می شویم. 

5-بروزرسانی 8 دی

چکارن بعد از یک رشد 7 درصدی، امروز وارد اصلاح کوچکی شد.

برای قیمت اهداف 57496 و 64977 و 71024 و 77070 ( مهم ) را در نظر می گیریم .

خرید بالای 54500 ( یعنی هنگام خرید، قیمت بالاتر از این مقدار باشد و پائینتر نیاید ) با حد ضرر 49000 ارزنده می باشد.

با توجه به اهداف ذکر شده و درصورت رشد قیمتی و نزدیکی به هر یک از اهداف فوق،در صورت کاهش حمایت و یا افزایش عرضه و یا کاهش قدرت خریدار ( افزایش تعداد خریدار نسبت به تعداد فروشنده )، بترتیب در محدوده 57400 و 64900 و 70900 و 76900 خارج می شویم. 


 سهام شماره 5 – خکار

خکار سبد سهام تضمینی مهر 98 - بورسیران

خکار سبد سهام تضمینی مهر 98 – بورسیران

نمودار تحلیل تکنیکال خکار در بازه روزانه، قیمت در روند بلند مدت صعودی 7.5 ساله، و در کانال صعودی بلند مدت1.5 ساله نوسانات بسیار جذاب صعودی با دامنه بلند با سقف داینامیک را پشت سر گذاشته است. قیمت در در تداوم رشد خود در حال شکست و عبور ار کانال قیمتی 1.5 ساله خو می باشد.در صورت تداوم حمایت و رشد قیمتی برای قیمت اهداف 4586 و 4816  را مد نظر  قرار می دهیم. خرید بالای 4490 با حد ضرر 4200 ارزنده می باشد.با توجه به اهداف ذکر شده و درصورت رشد قیمتی و نزدیکی به اهداف فوق، در صورت کاهش حمایت و یا افزایش عرضه و یا کاهش قدرت خریدار ( افزایش تعداد خریدار نسبت به تعداد فروشنده )، بترتیب در محدوده 4550 و 4780 خارج می شویم.در صورت تداوم اصلاح سهم، حمایت مهم بعدی  4301 ( مهم) مد نظر قرار گیرد. 

1-بروزرسانی 13 مهر خکار پس از کسب بیش از 10 % رشد و هر دو هدف ذکر شده تا یک قدمی هدف سوم نیز رفته و وارد اصلاح می شود. با توجه به اصلاح سه روزه هم اکنون و دقیقا در حمایت ذکر شده در سیگنال ( 4301 ) قرار گرفته است.در صورت حمایت اهداف 4586 و 4816 و 5047 ( مهم) را مد نظر  قرار می دهیم.خرید بالای 4350 با حد ضرر 4200 ارزنده می باشد.با توجه به اهداف ذکر شده و درصورت رشد قیمتی و نزدیکی به اهداف فوق، در صورت کاهش حمایت و یا افزایش عرضه و یا کاهش قدرت خریدار ( افزایش تعداد خریدار نسبت به تعداد فروشنده )، بترتیب در محدوده 4560 و 4780 و 5000 خارج می شویم.

2-بروزرسانی 28 مهر

با توجه به ورود شاخص به فاز اصلاحی، هنوز هیچکدام از اهداف بالا  لمس نشده است. سهم همانند اکثر سهم ها در رنج منفی و یا صف فروش می باشد. برای قیمت حمایت مهم 3348 را مد نظر قرار می دهیم.برای قیمت اهداف 3348 و 3662  و 3976 را در نظر می گیریم .در صورت برگشت قیمت، خرید  بالای 3360 ( یعنی هنگام خرید، قیمت بالاتر از این مقدار باشد و پائینتر نیاید ) با حد ضرر 3300 ارزنده می باشد.با توجه به اهداف ذکر شده و درصورت رشد قیمتی و نزدیکی به هر یک از اهداف فوق،در صورت کاهش حمایت و یا افزایش عرضه و یا کاهش قدرت خریدار ( افزایش تعداد خریدار نسبت به تعداد فروشنده )، بترتیب در محدوده 3330 و 3640 و  3950  خارج می شویم.در صورت تداوم اصلاح سهم، حمایت مهم بعدی  3100 ( مهم) مد نظر قرار گیرد. 

3-بروزرسانی 4 آذر

توضیحات کلی ارائه شده در مورد همه سهام قابل برسی می باشد. خکار حتی در بهبوحه حوادث بنزینی با رشد بیش از 20 % هم اکنون با 5 روز صف خرید همراه می باشد.برای قیمت اهداف 4147 و 4492 و 4810 ( مهم ) را در نظر می گیریم .با فرض فرصت، خرید بالای 4200 ( یعنی هنگام خرید، قیمت بالاتر از این مقدار باشد و پائینتر نیاید ) با حد ضرر4000 ارزنده می باشد.با توجه به اهداف ذکر شده و درصورت رشد قیمتی و نزدیکی به هر یک از اهداف فوق،در صورت کاهش حمایت و یا افزایش عرضه و یا کاهش قدرت خریدار ( افزایش تعداد خریدار نسبت به تعداد فروشنده )، بترتیب در محدوده 4120 و 4470 و 4780 خارج می شویم. 

4-بروزرسانی 16 آذر

 خکار با رشد بهت آوربیش از 45 % همه اهداف تعین شده را یک به یک با قدرت کسب کرده و هم اینک در یک قدمی آخرین هدف خود 4810  می باشد.احتمالا باید آماده اصلاح خکار باشیم. درصورت در صورت کاهش حمایت و یا افزایش عرضه و یا کاهش قدرت خریدار ( افزایش تعداد خریدار نسبت به تعداد فروشنده )،در محدوده  4780 خارج می شویم. در صورت تداوم رشد با توجه به ریسک بالای ورود مجدد، پیشنهاد می شود از ادامه خرید حذر شود

5-بروزرسانی 8 دی

 خکار با رشد بهت آوربیش از 62 %  رشد خالص دارد و همه اهداف تعین شده را یک به یک با قدرت کسب کرده  و در 40 روز بازار اخیر فقط 7 روز منفی و مابقی در صف خرید چند روزه بوده است و هم اینک برای چهارمین روز صف خرید قرار دارد.

روز  دوشنبه  9 دی احتمالا باید آماده اصلاح خکار باشیم. در صورت کاهش حمایت و یا افزایش عرضه و یا کاهش قدرت خریدار ( افزایش تعداد خریدار نسبت به تعداد فروشنده )،در محدوده  7500 و یا 7000 سریعا خارج می شویم. 

 خرید بسیار ریس بالایی دارد بنابراین پیشنهاد خرید نداریم ( در بروزرسانی بعدی )


 سهام شماره 6 : حتوکا

این سهم به عنوان اشانتیون تقدیم می شود و نتایج آن تاثیری در سبد سهام و شروط و تعهدات بورسیران ندارد. 

حتوکا سبد سهام تضمینی مهر 98 - بورسیران

حتوکا سبد سهام تضمینی مهر 98 – بورسیران

1-نمودار تحلیل تکنیکال حتوکا در بازه روزانه، قیمت در روند میان مدت صعودی 6 ماهه، و در کانال صعودی بلند مدت5 ماهه نوسانات بسیار جذاب صعودی با دامنه بلند با سقف داینامیک را پشت سر گذاشته است. قیمت اصلاح مهم خود 13585 حمایت شد بر می گردددر صورت تداوم حمایت و رشد قیمتی برای قیمت اهداف 16218 و 17846 و 19163را مد نظر  قرار می دهیم. خرید بالای 14000 با حد ضرر 13000 ارزنده می باشد. اگر ریسک پذیر هستید ( با مسئولیت خود )، خرید بالای 13900 ( در کمترین قیمت ممکن ) با حد ضرر 13000 ارزنده می باشد.با توجه به اهداف ذکر شده و درصورت رشد قیمتی و نزدیکی به اهداف فوق، در صورت کاهش حمایت و یا افزایش عرضه و یا کاهش قدرت خریدار ( افزایش تعداد خریدار نسبت به تعداد فروشنده )، بترتیب در محدوده 16150 و 17780 و 19050 خارج می شویم.در صورت تداوم اصلاح سهم، حمایت مهم بعدی  11720 ( مهم) مد نظر قرار گیرد. 

2-بروزرسانی 28 مهر

با توجه به ورود شاخص به فاز اصلاحی، هنوز هیچکدام از اهداف بالا  لمس نشده است. سهم همانند اکثر سهم ها در رنج منفی و یاصف فروش می باشد. برای قیمت حمایت مهم 9075 را مد نظر قرار می دهیم.برای قیمت اهداف 10413 و 12472 و 15020 را در نظر می گیریم .در صورت برگشت قیمت، خرید  بالای 10800 ( یعنی هنگام خرید، قیمت بالاتر از این مقدار باشد و پائینتر نیاید ) با حد ضرر 10200 ارزنده می باشد.با توجه به اهداف ذکر شده و درصورت رشد قیمتی و نزدیکی به هر یک از اهداف فوق،در صورت کاهش حمایت و یا افزایش عرضه و یا کاهش قدرت خریدار ( افزایش تعداد خریدار نسبت به تعداد فروشنده )، بترتیب در محدوده 10300 و 12350 و 14900 خارج می شویم.در صورت تداوم اصلاح سهم، حمایت مهم بعدی  2905 ( مهم) مد نظر قرار گیرد. 

3-بروزرسانی 4 آذر

توضیحات کلی ارائه شده در مورد همه سهام قابل برسی می باشد. حتوکا پس از رشد بیش از55 % ، و کسب همه اهداف ذکر شده از تاریخ 28 آذر وارد اصلاح شده و در نهایت در 2 آذر جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده متوقف شد.پس از بازگشایی برای قیمت اهداف 14892و 16903 و 18914 ( مهم ) را در نظر می گیریم .با فرض بازگشایی و فرصت، خرید بالای 12500 ( یعنی هنگام خرید، قیمت بالاتر از این مقدار باشد و پائینتر نیاید ) با حد ضرر 11000 ارزنده می باشد.با توجه به اهداف ذکر شده و درصورت رشد قیمتی و نزدیکی به هر یک از اهداف فوق،در صورت کاهش حمایت و یا افزایش عرضه و یا کاهش قدرت خریدار ( افزایش تعداد خریدار نسبت به تعداد فروشنده )، بترتیب در محدوده 14800 و 16800 و 18800 خارج می شویم. 

4-بروزرسانی 15 آذر

سهم همانطور که انتظار می رفت پس از چند روز معاملات خنثی ، بیکباره با افزایش حجم ناگهانی وارد صف خرید شد. انتظار می رود با توجه به برنامه افزایش سرمایه، به نظر می رسد شاهد رشد خوبی در سهم باشیم.برای قیمت اهداف 14971و 16982 و 18993 ( مهم ) را در نظر می گیریم .با فرض  فرصت، خرید بالای 12600 ( یعنی هنگام خرید، قیمت بالاتر از این مقدار باشد و پائینتر نیاید ) با حد ضرر 12000 ارزنده می باشد.با توجه به اهداف ذکر شده و درصورت رشد قیمتی و نزدیکی به هر یک از اهداف فوق،در صورت کاهش حمایت و یا افزایش عرضه و یا کاهش قدرت خریدار ( افزایش تعداد خریدار نسبت به تعداد فروشنده )، بترتیب در محدوده 14900 و 16900 و 18900 خارج می شویم. 

5-بروزرسانی 8 دی

سهم وارد اصلاح جزیی شده است و در صورت تداوم اصلا با حد ضرر  14200 خارج می شویم.

برای قیمت اهداف 16826 و 19115 و 22024 ( مهم ) را در نظر می گیریم .

خرید بالای 15400 ( یعنی هنگام خرید، قیمت بالاتر از این مقدار باشد و پائینتر نیاید ) با حد ضرر 14200 ارزنده می باشد.

با توجه به اهداف ذکر شده و درصورت رشد قیمتی و نزدیکی به هر یک از اهداف فوق،در صورت کاهش حمایت و یا افزایش عرضه و یا کاهش قدرت خریدار ( افزایش تعداد خریدار نسبت به تعداد فروشنده )، بترتیب در محدوده 16750 و 19050 و 21950 خارج می شویم. 


محمود شکرانه – بورسیران 

[/ihc-hide-content]


سبد سهام تضمینی شهریور 98 – سه ماهه ( 10 سهم )     سبد سهام تضمینی شهریور 98 – سه ماهه ( 15 سهم )

بازار بورس چیست !؟ مهارت یا تخصص ؟ سندرم کمالگرایی چیست ؟       تیپ شخصیتی و معامله گری شما چیست؟ (2)

  تیپ شخصیتی و معامله گری شما چیست؟ (1)  همه چیز در باره نسبت ریسک به سود       انواع معامله گران در بازار مالی 


 جهت مطالعه و خرید خدمات بورسیران لینکهای زیر را مطالعه فرمائید.

1 – خدمات بورسیران در یک نگاه

2 – خدمات ویژه در یک نگاه

3 – خدمات تضمینی در یک نگاه  

 با عضویت در خبرنامه و کانال تلگرام، درکسب خبر، اولین باشید 

درباره نویسنده

سبد سهام تضمینی سالانه

خرید سبد سهام تضمینی مرداد 1403

خدمات اشتراک ویژه

فیلترهای هوشمند معاملاتی

کانال رسمی بورسیران در تلگرام

دعوت به همکاری

error: شما مجوز کپی محتوا را ندارید !