توجه ! چنانچه قبلا در سایت ثبت نام کرده اید، ابتدا با نام کاربری خود وارد سایت | Login  شوید. سپس از جدول زیر اشتراک مورد نظر خود را تهیه فرمائید.


ثبت نام در سایت
رایگان !

دسترسی  به محتوای عمومی سایت 

برسی محتوای عمومی سایت بورسیران

 

سیگنال ویژه روزانه
100,000 تومان

سیگنال ویژه روزانه 

برسی محتوای سیگنال ویژه روزانه 

سیگنال هوشمند روزانه
10,000,000 تومان

سیگنال هوشمند تضمینی روانه

برسی محتوای سیگنال هوشمند تضمینی . . .  

سیگنال فوق العاده روزانه
3,000,000 تومان

  سیگنال روزانه

معرفی، شروط و تعهدات

سیگنال فوق العاده سه ماهه
18,000,000 تومان

 24 سیگنال سه ماهه  

شنبه -سه شنبه 

معرفی، شروط و تعهدات

سه ماهه 5 سهم
5,000,000 تومان
سه ماهه 10 سهم
8,500,000 تومان
سه ماهه 15 سهم
12,000,000 تومان
سیگنال ویژه تضمینی
10,000,000 تومان

سیگنال ویژه تضمینی میانمدت و بلند مدت

سه ماهه 5 سهم
5,000,000 تومان
سه ماهه 5 سهم
5,000,000 تومان