توجه ! چنانچه قبلا در سایت ثبت نام کرده اید، ابتدا با نام کاربری خود وارد سایت | Login  شوید. سپس از جدول زیر اشتراک مورد نظر خود را تهیه فرمائید.
همچنین جهت خرید خدمات سبد بانی از لینک  خرید خدمات  سبد بانی وارد شود.


عضویت عادی
رایگان !
اشتراک ویژه 1 ماهه
90,000 تومان
اشتراک ویژه 3 ماهه
205,000 تومان

متوسط قیمت ماهانه حدود  68,000 تومان

برسی محتوای بورسیران پلاس . . .  

اشتراک ویژه 6 ماهه
380,000 تومان

متوسط قیمت ماهانه حدود  63,000 تومان

برسی محتوای اشتراک ویژه . . .

اشتراک ویژه یکساله
650,000 تومان

متوسط قیمت ماهانه  54,000 تومان

برسی محتوای اشتراک ویژه . . .

اشتراک VIP یک ماهه
80,000 تومان
اشتراک VIP سه ماهه
180,000 تومان

متوسط قیمت ماهانه  60,000 تومان

برسی محتوای اشتراک VIP . . .

اشتراک ویژه 6 ماهه - با 50 % تخفیف
335,000 تومان

متوسط قیمت ماهانه حدود  55,800 تومان

برسی محتوای اشتراک VIP . . .

اشتراک VIP یکساله
575,000 تومان

متوسط قیمت ماهانه حدود  48,000 تومان

برسی محتوای اشتراک VIP . . .

اشتراک بورسیران پلاس 1 ماهه
120,000 تومان

دسترسی همزمان به اشتراک ویژه و بورسیران VIP

برسی محتوای بورسیران پلاس . . .  

 
اشتراک بورسیران پلاس 3 ماهه
270,000 تومان

متوسط قیمت ماهانه   90,000 تومان

دسترسی همزمان به اشتراک ویژه و بورسیران VIP

برسی محتوای بورسیران پلاس . . .  

اشتراک بورسیران پلاس 6 ماهه
460,000 تومان

متوسط قیمت ماهانه حدود  66,700 تومان

دسترسی همزمان به اشتراک ویژه و بورسیران VIP

برسی محتوای بورسیران پلاس . . .  

 
اشتراک بورسیران پلاس یکساله
770,000 تومان

متوسط قیمت ماهانه حدود  64,000 تومان

دسترسی همزمان به اشتراک ویژه و بورسیران VIP

برسی محتوای بورسیران پلاس . . .