توجه ! چنانچه قبلا در سایت ثبت نام کرده اید، ابتدا با نام کاربری خود وارد سایت | Login  شوید. سپس از جدول زیر اشتراک مورد نظر خود را تهیه فرمائید.

* جهت خرید خدمات سبد بانی از لینک  خرید خدمات  سبد بانی  و  سیگنال فوق العاده  وارد شود.


ثبت نام در سایت
رایگان !

دسترسی به محتوای عمومی سایت 

برسی محتوای عمومی سایت . . .

اشتراک بورسیران پلاس 1 هفته
80,000 تومان

دسترسی همزمان به محتوای ویژه سایت و کانال VIP

برسی محتوای بورسیران پلاس . . .  

 
اشتراک بورسیران پلاس 1 ماهه
230,000 تومان

دسترسی همزمان به محتوای ویژه سایت و کانال VIP

برسی محتوای بورسیران پلاس . . .  

 
اشتراک بورسیران پلاس 3 ماهه
570,000 تومان

دسترسی همزمان به محتوای ویژه سایت و کانال VIP

برسی محتوای بورسیران پلاس . . .  

 
اشتراک بورسیران پلاس 6 ماهه
960,000 تومان

دسترسی همزمان به محتوای ویژه سایت و کانال VIP

برسی محتوای بورسیران پلاس . . .  

 
اشتراک بورسیران پلاس یکساله
1,600,000 تومان

دسترسی همزمان به محتوای ویژه سایت و کانال VIP

برسی محتوای بورسیران پلاس . . .  

 
سیگنال تضمینی روزانه
200,000 تومان

عودت وجه در صورت منفی بودن سهم

برسی سیگنالهای سفارشی . . . 

3 سیگنال تضمینی هفتگی
510,000 تومان
12 سیگنال تضمینی ماهانه
1,680,000 تومان
36 سیگنال تضمینی 3 ماهه
4,680,000 تومان
سیگنال سفارشی روزانه
1,000,000 تومان

سیگنال سفارشی روزانه

شروط سیگنال سفارشی

3 سیگنال سفارشی هفتگی
2,700,000 تومان
12 سیگنال سفارشی ماهانه
1,680,000 تومان
36 سیگنال سفارشی 3 ماهه
23,400,000 تومان
سیگنال فوق العاده روزانه
2,000,000 تومان

تضمین رشد 35 % در 5 روز 

شروط سیگنال فوق العاده