درباره بورسيران بیشتر بدانیم ! 

وبسايت ” بورسيران “با هدف فرهنگ سازي،اطلاع رساني،آموزش و ارائه خدمات کارشناسي مورد درخواست فعالان بازار بورس،جهت همفکري و آسان سازي فرايند تصميم گيري،راه اندازي و ارائه خدمات غیر تعهدآور مي نمايد.

وب سايت”بورسيران “در عرصه بازار سرمايه – بورس – يک سايت ” خبري،تحليلي،آموزشي و ارائه خدمات سفارشی  ” مورد درخواست معامله گران و سرمايه گزاران بازار بورس مي باشد.

موضوع فعاليت سايت عبارت است از ارائه خدمات،اطلاعات،تحليلهاي کارشناسي،پيش بيني و پيشنهادات به عنوان مشورت و همفکري،به منظور آسان سازي فرايند تصميم گيري و اتخاذ تصميمات راحتر،درستر و سريعتر در فعاليت هاي بازار سرمايه با سه هدف،حفظ سرمايه ،کسب سود و درآخر مديريت سرمايه مي باشد.

بورسيران توسط گروهي کارشناس فعال بازار سرمايه به صاحب امتیازی و مدیریت این حقیر، محمود شکرانه ،با رعايت موازين قانوني،حرفه اي و اخلاقي در حد بضاعت خود مبادرت به ارائه خدمات غير تعهدآور مي نمايد.

وبسايت بورسيران،متعلق به بخش خصوصي است و هيچگونه وابستگي و يا تعلق سازماني به هيج يک از سازمانها،ارگانها و يا نهادهای حاکميتي و حکومتي و همچنين شرکتها و موسسات مالي خصوصی ندارد. بنابراين هيچگونه تعصب و يا حامي له و عليه هيچکدام از نهادهای مالی و شرکتهاي بورسي،صندوقهاي سرمايه گذاري و … در بازار بورس نمي باشد.

کليه محتوا و مطالب سايت،آموزشها،همفکري ها،پيشنهادها،پيش بيني ها و گزارشها… برداشت،نظر و تحليل شخصي نويسندگان سايت بوده و به هيچ وجه توصيه به خريد،فروش، ورود،خروج، نگهداری، تعویض،جابجایی و … از بازار بورس نمی باشد.

بديهي است مسئوليت نهايي هرنوع تصميم گيري و اقدام در بازار سرمايه با شخص معامله گر مي باشد.

سلب مسئولیت

بدينوسيله وبسايت بورسيران و کليه دست اندرکاران آن به صراحت اعلام مي دارد:

کليه محتوا و مطالب مندرح در سايت بورسیران و کانالهای مرتبط (در تلگرام )نظر و تحليل شخصي نويسندگان سايت بوده و هيچگونه توصيه به خريد،فروش،ورود و يا خروج از بازار بورس نمي باشد. همچنين کليه اخبار و شايعات و شنیده های مندرج در سايت و کانال ها ،صرفا نقل قول و يا بازنشر از منابع رسمي و غير رسمي داخلي و خارجي است که ممکن است حاوي بد فهمی و یا خطاي انساني باشد. بديهي است استفاده کنندگان محتوای مذکور، مسئول پيگيري و حصول اطمينان از اصالت و درستي مطالب فوق مي باشند.

از آنجا که کليه فعاليت و خدمات سايت بورسيران غير تعهدآور مي باشد،از اين رو مسئوليت نهايي استفاده کنندگان از مطالب و محتواي سايت جهت تصميم گيري و اقدام در بازار سرمايه،با شخص معامله گر مي باشد.

                                                                محمود شکرانه

                                                                صاحب امتیاز  و مدیر یت بورسيران 

 با عضويت در خبرنامه و کانال بورسيران در تلگرام،از مطالب سايت بطور آني با خبر شويد !