دفتر مرکزی بورسیران در تهران

دفتر مرکزی بورسیران در تهران

 تماس مستقیم با مديريت بورسيران

       3940 – 357 – 0912    |  محمود شکرانه 

SMS :  1000 – 7700 – 7700    | مدیریت              

                                                         3940 – 357 – 0912    |   انتقاد،پیشنهاد و نقطه نظرات                


   تماس با واحد هاي بورسيران

 

واحد کارشناسی و تحلیلواحد سرمايه گذاريواحد آموزش
کانال بورسيرانخدمات سفارشیهمکاري با بورسيران

 

 

 

 

 

 

 

 

 با عضويت در خبرنامه و کانال بورسيران در تلگرام،از مطالب سايت بطور آني با خبر شويد !