توجه ! چنانچه قبلا در سایت ثبت نام کرده اید، ابتدا با نام کاربری خود وارد سایت | Login  شوید.  جهت استفاده از خدمات ویژه سایت و کانال،از جدول زیر اشتراک مورد نظر خود را تهیه فرمائید. 


عضویت عادی
ثبت نام !

عضویت عادی

اشتراک ویژه یک ماهه
80,000 تومان
اشتراک ویژه سه ماهه
216,000 تومان
اشتراک ویژه 6 ماهه
408,000 تومان
اشتراک ویژه 12 ماهه
768,000 تومان
اشتراک بورسیران VIP یک ماهه
70,000 تومان
اشتراک بورسیران VIP سه ماهه
189,000 تومان
اشتراک بورسیران VIP شش ماهه
357,000 تومان
اشتراک بورسیران VIP یکساله
672,000 تومان
اشتراک بورسیران پلاس یک ماهه
120,000 تومان

دسترسی همزمان به اشتراک ویژه و بورسیران VIP 

برسی محتوای اشتراک بورسیران پلاس 

اشتراک بورسیران پلاس 3 ماهه
315,000 تومان

دسترسی همزمان به اشتراک ویژه و بورسیران VIP 

برسی محتوای اشتراک بورسیران پلاس 

اشتراک بورسیران پلاس 6 ماهه
380,000 تومان

دسترسی همزمان به اشتراک ویژه و بورسیران VIP 

برسی محتوای اشتراک بورسیران پلاس 

اشتراک بورسیران پلاس یکساله
900,000 تومان

دسترسی همزمان به اشتراک ویژه و بورسیران VIP 

برسی محتوای اشتراک بورسیران پلاس