توجه ! چنانچه قبلا در سایت ثبت نام کرده اید، ابتدا با نام کاربری خود وارد سایت | Login  شوید. سپس از جدول زیر اشتراک مورد نظر خود را تهیه فرمائید.

* جهت خرید روی لینک کلیک کنید:   سیگنال فوق العاده روزانه  ،  سیگنال سفارشی روزانه  ،  سیگنال تضمینی روزانه  ،  خرید خدمات  سبد بانی


ثبت نام در سایت
رایگان !

دسترسی به محتوای عمومی سایت 

برسی محتوای عمومی سایت . . .

اشتراک بورسیران پلاس 1 هفته
80,000 تومان

دسترسی همزمان به محتوای ویژه سایت و کانال VIP

برسی محتوای بورسیران پلاس . . .  

 
اشتراک بورسیران پلاس 1 ماهه
230,000 تومان

دسترسی همزمان به محتوای ویژه سایت و کانال VIP

برسی محتوای بورسیران پلاس . . .  

 
اشتراک بورسیران پلاس 3 ماهه
570,000 تومان

دسترسی همزمان به محتوای ویژه سایت و کانال VIP

برسی محتوای بورسیران پلاس . . .  

 
اشتراک بورسیران پلاس 6 ماهه
960,000 تومان

دسترسی همزمان به محتوای ویژه سایت و کانال VIP

برسی محتوای بورسیران پلاس . . .  

 
اشتراک بورسیران پلاس یکساله
1,600,000 تومان

دسترسی همزمان به محتوای ویژه سایت و کانال VIP

برسی محتوای بورسیران پلاس . . .  

 
3 سیگنال تضمینی هفتگی
510,000 تومان
12 سیگنال تضمینی ماهانه
1,680,000 تومان
36 سیگنال تضمینی 3 ماهه
4,680,000 تومان
3 سیگنال سفارشی هفتگی
2,700,000 تومان
12 سیگنال سفارشی ماهانه
9,000,000 تومان
36 سیگنال سفارشی 3 ماهه
23,400,000 تومان
سبد سهام تضمینی 3 ماهه بهمن 97
تماس09123573940

سبد سهام تضمینی سه ماهه

معرفی، شروط و تعهدات

سبد سهام تضمینی ماهانه 5 سهم
5,000,0000 تومان

سبد سهام تضمینی ماهانه 5 سهم

معرفی، شروط و تعهدات

سبد سهام تضمینی ماهانه 10 سهم
9,000,0000 تومان

سبد سهام تضمینی ماهانه 10 سهم

معرفی، شروط و تعهدات

سبد سهام تضمینی ماهانه 15 سهم
11,250,0000 تومان

سبد سهام تضمینی ماهانه 15سهم

معرفی، شروط و تعهدات

سبد سهام تضمینی 3 ماهه 5 سهم
10,000,0000 تومان

سبد سهام تضمینی 3 ماهه 5 سهم

معرفی، شروط و تعهدات

سبد سهام تضمینی 3 ماهه 10 سهم
17,000,0000 تومان

سبد سهام تضمینی 3 ماهه 10 سهم

معرفی، شروط و تعهدات

سبد سهام تضمینی 3 ماهه 15 سهم
19,500,0000 تومان

سبد سهام تضمینی 3 ماهه 15 سهم

معرفی، شروط و تعهدات

سبد سهام تضمینی اردیبهشت ماهانه 5 سهم
5,000,0000 تومان

سبد سهام تضمینی اردیبهشت

ماهانه 5 سهم

معرفی، شروط و تعهدات

سبد سهام تضمینی اردیبهشت 3 ماهه 5 سهم
10,000,0000 تومان

سبد سهام تضمینی

اردیبهشت 3 ماهه 5 سهم

معرفی، شروط و تعهدات